𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟏𝟏

22 Tháng Mười Một, 2020

🔥 Cả nhà mình đã sẵn sàng cho ngày Sale Duy Nhất Black Friday thứ 6 ngày 27/11 này chưa ???

😜 Hẹn cả nhà đón xem Livestream các sản phẩm Sale từ 10% lên đến 50% , để xem sản phẩm nào được giảm 10% , 30% và 50% nhaaa …

👉 𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟏𝟏 , và được bắt đầu nhận đặt trên 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦 từ 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟏𝟏 𝐥𝐮́𝐜 𝟐𝟎𝐡 .

BÌNH LUẬN
1
Inbox đặt hàng