Thế nào là TESTER?
💥💥💥💥 Đ𝐨̂𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 : ➖Nước hoa Tester Miss Luxury bán ra cũng là nước hoa mới new 100% chưa sử dụng và full hộp , vẫn chính hãng sản xuất và được dùng trong nội bộ Hãng hoặc trong các Store lớn trên thế giới để khách được thử mùi . … Đọc tiếp "Thế nào là TESTER?"
Xem tiếp

Chính sách bán hàng mới từ Lelabo
Theo chính sách bán hàng mới từ Lelabo bắt đầu được thay đổi từ năm 2022 , đó là sẽ mở rộng bán bản thương mại tại thị trường Châu Á , và đất nước được Lelabo uỷ quyền phân phối khu vực châu á đó là Hàn Quốc ( Korea ) Như vậy , … Đọc tiếp "Chính sách bán hàng mới từ Lelabo"
Xem tiếp