Thế nào là TESTER?

11 Tháng Mười Hai, 2022

💥💥💥💥 Đ𝐨̂𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 :

➖Nước hoa Tester Miss Luxury bán ra cũng là nước hoa mới new 100% chưa sử dụng và full hộp , vẫn chính hãng sản xuất và được dùng trong nội bộ Hãng hoặc trong các Store lớn trên thế giới để khách được thử mùi .

z3950835776051 772bee54407c05c4301b1dba50fae54f jpg

Bản 𝑻𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 Full 𝒔𝒆𝒂𝒍 𝒏𝒊𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 GIỐNG NHAU 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒖̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 , 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒐̣̂ 𝒍𝒖̛𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 .

Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 bản 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ bản 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐚𝐥 𝐧𝐢𝐥𝐨𝐧𝐠 ,đó 𝐥𝐚̀ 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧 màu trắng đơn giản không màu sắc , không hoạ tiết… Ngoài ra , 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐠𝐢̀ !

Tester luôn có dòng chữ Not For Sale , có nghĩa ko được bán ra ngoài vì chỉ được lưu hành nội bộ . Đồng thời trên hộp và trên chai đều có chữ Not For Sale .

Và 1 điều chắc chắn là nước hoa Tester rất ít có và không rộng rãi trên thị trường , vì thế Miss Luxury cũng chỉ về được số lượng Tester rất hạn chế .

z3950835770514 4c943bb6a4ae835d1a97509796a5bcd3 jpg

BÌNH LUẬN